Persondatapolitik

PlanBørnefondens Persondatapolitik for Jobansøgere (og frivillige)

PlanBørnefonden behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (”GDPR”) og lov nr. 502 af 18. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen (”Databeskyttelsesloven”). Du kan læse mere om os som dataansvarlige, dine rettigheder og vores generelle persondatapolitik her.  

I tillæg til PlanBørnefondens generelle persondatapolitik gælder følgende, når du sender PlanBørnefonden en opfordret eller uopfordret jobansøgning (eller tilbud om frivilligt arbejde):  

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne vurdere om dine kvalifikationer passer med en stilling hos PlanBørnefonden. Vi foretager denne behandling på din anmodning og baseret på vores legitime interesser, som vi har vurderet ikke overskrides af dine individuelle rettigheder i denne sammenhæng, i at kunne træffe den rigtige afgørelse i ansættelsesprocessen (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). 

Vi behandler de af dine personoplysninger, som du selv deler med os i din jobansøgning, eller som vi modtager fra de personer, som du har anført som referencer og eventuelle andre offentligt tilgængelige oplysninger om dig. Det er både dine normale og fortrolige personoplysninger som dine kontaktoplysninger, dit CV, dit billede og dine kvalifikationer mv. Hvis du deler følsomme personoplysninger med os i din jobansøgning, vil vi kun behandle disse, hvis de er relevante for din jobansøgning, og det er nødvendigt for, at dine eller vores forpligtelser eller rettigheder overholdes i overensstemmelse med GDPR art. 9, stk. 2, litra b, eksempelvis ved ansættelse i et fleksjob, og hvis det ikke er tilfældet, vil vi slette dem.  

Hvis du er blandt de udvalgte kandidater til en stilling, vil PlanBørnefonden indhente en børneattest på dig i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra c og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Hvis du har søgt en stilling med økonomiansvar- og rettigheder, vil PlanBørnefonden også indhente din straffeattest for at sikre vores legitime interesse i at beskytte fonden og i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 8, stk.3.  

Dine personoplysninger vil i øvrigt altid blive behandlet sikkert og fortroligt – også internt i PlanBørnefonden. Vi deler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger med tredjeparter, men hvis det sker, vil det være til headhuntere eller andre professionelle, der skal deltage i vurderingen af din ansøgning.  

Hvis din ansøgning resulterer i, at du bliver ansat i PlanBørnefonden, vil de personoplysninger, som vi har behandlet om dig i ansøgningsprocessen, blive arkiveret på din personalefil hos PlanBørnefonden. Hvis du ikke får den ansøgte stilling, vil vi, for at kunne dokumentere ansøgningsprocessen, opbevare dine personoplysninger i maksimalt 6 måneder for uopsagte stillinger eller 2 år for opslåede stillinger efter ansøgningsprocessen er afsluttet. Hvis det er relevant, kan du blive bedt om at give dit samtykke til, at vi også må benytte dine personoplysninger til at kontakte dig igen, hvis der opstår nye stillingsmuligheder i PlanBørnefonden, som vi mener er relevante for dig.

PlanBørnefonden
Mimersgade 47, 4.
2200 København N
+45 70 22 12 11
CVR 2035673

Privacy Policy (GDPR)