PlanBørnefondens værdier

Fundamentet og rammen for vores arbejde

Vi gør en forskel
Vi er modige og råber op, når verdens mest udsatte børns rettigheder overtrædes. Og vi udfordrer os selv og går nye veje for at sikre, at det ikke sker. Vi bruger hinandens styrker til sammen at kæmpe for en mere retfærdig verden. Vi arbejder sammen på tværs og udveksler erfaringer og viden. Vi er stolte af de resultater, vi skaber sammen – både store og små. Vi minder hinanden og vores støtter om, hvilken forskel vi sammen gør.

Vi er åbne og ansvarlige
Vi gør ansvarsområder, roller og arbejdsgange tydelige, så alle ved, hvad de er ansvarlige for, og hvem de skal gå til. Vi siger, hvad vi mener – og vi prøver at forstå dem, vi er uenige med. Vi udøver værtskab om vores kolleger; Vi tager os tid til at svare på spørgsmål og er nysgerrige på hinanden. Vi er ærlige over for hinanden og omverdenen. Vi står på mål for vores handlinger og tør stille spørgsmålstegn, når vi fornemmer, at noget er forkert.

Vi er inkluderende
Vi respekterer hinanden forskelligheder og fagligheder og drager fordel af at have så mange kloge hoveder med spidskompetencer i eget hus og i Plan International. Vi er en del af en stor international organisation, hvor vi arbejder sammen. Vores internationale kolleger er vigtige ressourcer, som vi arbejder og sparrer med for at gøre en forskel. Vi respekterer alles ret til at komme til orde, og vi er åbne og lyttende. Vi har tillid til hinanden, og alle skal kunne komme med inputs og ideer.

Vi er godt selskab
Vi er imødekommende, og vi smiler og siger godmorgen, når vi møder ind på kontoret, eller når vi er sammen med kolleger fra andre lande – fysisk og virtuelt. Vi samarbejder og kommunikerer på tværs af afdelinger, og vi henter energi i at være en organisation, der søger og rummer forskelligheder – fagligt og socialt. Vi sørger for at alle gæster, samarbejdspartnere og nye kollegaer føler sig godt modtaget og velkomne hos os.

PlanBørnefonden
Mimersgade 47, 4.
2200 København N
+45 70 22 12 11
CVR 2035673

Privacy Policy (GDPR)